HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ THƯ ĐIỆN TỬ CỤC BƯU ĐIỆN TRUNG ƯƠNG

 

Dịch vụ thư điện tử Cục bưu điện Trung ương cung cấp cả dịch vụ WebMail (dịch vụ thư điện tử trên giao diện Web) và POP3 (thư điện tử bằng các trình Mail Client như Outlook, Netscape Mail...)

 

Để sử dụng Web Mail, từ trình duyệt, gõ vào địa chỉ: http://webmail.cpt.gov.vn

Màn hình đăng nhập hiện ra, gõ địa chỉ email đầy đủ  (ví dụ: nvanx@cpt.gov.vn) và mật khẩu vào rồi nhấn nút Đăng nhập.

Nếu bạn đăng nhập thành công, hộp thư của bạn sẽ được mở ra và sẵn sàng để sử dụng.

 

Để sử dụng mail POP3 bằng Outlook, làm theo các bước sau:

 1. Mở chương trình Outlook.
 2. Chọn trình đơn Tools ->Account.
 3. Chọn Mail.
 4. Nhấn nút Add, chọn Mail.
 5. Gõ vào tên của bạn, ví dụ Nguyen Van X, nhấn Next.
 6. Chọn I already have an e-mail address that Id like to use, gõ vào địa chỉ của bạn, ví dụ nvanx@cpt.gov.vn, nhấn Next.
 7. Mục My Incoming mail server is a, chọn POP3, pha dưới gõ vào pop3.cpt.gov.vn và gõ tiếp smtp.cpt.gov.vn ở dưới cùng.
 8. Ở tiếp theo, nếu không dùng chung máy tính bạn có thể nhập mật khẩu và chọn Remember my password, nếu không bạn bỏ qua và nhấn nút Finish.
 9. Chọn tiếp trình đơn Tools ->Account.
 10.  Chọn Mail, chọn Account bạn vừa tạo.
 11. Nhấn nút Properties.
 12. Chọn mục Servers.
 13. Phía dưới cùng, phần Outgoing Mail Server, đánh dấu vào My server requires authentication. Nhấn OK.
 14. Nhấn Close để đóng cửa sổ lại, bạn đặt cấu hình xong Outlook để có thể gửi và nhận e-mail.

 

Để thay đổi mật khẩu, bạn phải đăng nhập vào hệ thống thư điện tử bằng WebMail. Ở mục mật khẩu, gõ vào mật khẩu cũ, mật khẩu mới, mật khẩu lặp lại và nhấn vào nút Cập nhật.